DOKUMENTY RSP

DOKUMENTY RSP

 

Výročná správa RSP za rok 2020 : Pozrieť tu + Príloha

Účtovná závierka k 31.12.2020: Pozrieť tu

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2020: Pozrieť tu

Rozhodnutie o schválení účtovnej závierky a o rozdelení zisku spoločnosti: Pozrieť tu